Magyar English

E-számlák hitelességvizsgálata

A 2013 januárjától Magyarországon is életbe lépett új nemzetközi szabályozás (2006/112/EU Hea irányelv) egyszerűsítette az elektronikus számla kibocsátását.

Az új szabályzás szerint elektronikus kibocsátás az is, ha egy kinyomtatott papír számlát beszkennelünk és pdf-formátumban e-mailben továbbítunk. Minden számlának – elektronikus vagy hagyományos – hármas feltételrendszernek kell megfelelnie. A kiállítástól az előírt megőrzési idő végéig biztosítani kell az eredet hitelességét, a tartalom sértetlenségét és az olvashatóságot.

FONTOS azonban megjegyezni, hogy az elektronikus számlák megőrzésére vonatkozó 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a digitális archiválás szabályairól kimondja:

„A megőrzésre kötelezett köteles az elektronikus aláírás érvényességét ellenőrizni, majd - ha az elektronikus aláíráson még nincs elhelyezve - az Eat. szerinti minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzőt elhelyeztetni az elektronikus dokumentum aláírásán.”


,azaz semmiképp se fogadjon be hitelesítés nélküli elektronikus számlát!


A Számlaközpont Zrt. által továbbított elektronikus számlák minden esetben helytállnak az előírt jogszabályi és törvényi előírásoknak, azok hitelesnek tekinthetők.

Ezen túl, a más szolgáltatón keresztül beérkező e-számlák hitelessége is ellenőrizhető rendszerünkben. Ehhez mindössze a szállítói tanúsítványunkat kell letölteni, és máris kiderül megfelelő-e az adott számla vagy sem.