Magyar English

Gyakran Ismételt Kérdések

Számlabefogadóként jelent-e bármilyen költséget számomra a Számlaközpont elektronikus számlázási szolgáltatás használata?
A számlák megtekintése és archiválása semmilyen költséget nem jelent a számlabefogadók számára.

Az elektronikus számlázás bevezetésével a továbbiakban csak e-számla állítható ki a Vevő részére?
Nem, a Vevő részére továbbra is készíthet papír alapú számlát, az elektronikus számla egy opcionális lehetőség.

Az elektronikus számlázás szolgáltatás egy új számlázó program, ami a meglévőt helyettesíti?
A jelenleg alkalmazott számlázó programját teszi alkalmassá elektronikus számla kiállítására, vagy a Számlaközpont online számlázóját használja papír és elektronikus számla kiállítására is.

Kihez fordulhatok, ha kérdésem merül fel?
A számla tartalmával kapcsolatos kérdésekkel a számla kibocsátójához, egyéb kérdésekben a Számlaközpont Zrt. ügyfélszolgálata készséggel áll rendelkezésére az informacio@szamlakozpont.hu címen.

Hogyan értesülök róla, hogy új elektronikus számlám érkezett?
Új számlája beérkezése esetén a Számlaközpont Zrt. automatikus e-mail értesítést küld Önnek, amit a számla kibocsátója által megadott időközönként, újra elküld a számla átvételéig.

Az elektronikus számlánál hogyan bizonyítható a számla átvétele?
A vevő minden esetben a www.szamlakozpont.hu portálon keresztül tekinti meg a részére küldött e-számlát. A szállító bármikor ellenőrizheti, hogy az általa kiküldött e-számlákat az ügyfél mikor vette át. Ennek megfelelően nincs szükség az ajánlott, vagy tértivevényes küldési módra, mint a papír alapú számláknál.

Az elektronikus számla kinyomtatva elfogadható a hivatalos ügyek intézésekor?
Nem, az elektronikus számla kinyomtatva nem használható fel hivatalos ügyek intézésére. Ebben az esetben CD-n, Pendrive-on vagy egyéb adathordozón kell bemutatni a számlát.

Mi történik a számlámmal, ha a fizetési határidő lejártáig nem fizetem ki?
A Számlaközpont Zrt. rendszere tárolja számláját, amelyet mindaddig megtalál kifizetetlen számlái között, amíg ki nem egyenlíti, vagy a kibocsátója helyesbítő számlát nem küld. A Számlaközpont Zrt. a számlakibocsátó rendelkezései alapján elektronikus fizetési felszólítást is küldhet.

Milyen biztosíték van arra, hogy az elektronikus számlám utólag nem változtatható meg?
Az elektronikus számla sértetlenségét az elektronikus aláírás és az időbélyeg biztosítja.

Ki a felelős az e-számla tartalmáért?
Az e-számla tartalmáért kizárólag a számla kiállítója felel, hasonlóan a papír alapú számlához.

Ki láthatja az elektronikus számláimat?
Kizárólag az érvényes felhasználói név és jelszó birtokában lévő felhasználó tekintheti meg az elektronikus számlákat.

Mit kell tennem a korábban kiállított e-számlával, ha a számla tartalma vagy összege változott?
Az elektronikus számla esetében is ugyan úgy kell eljárni, mint ahogy a papíralapú bizonylatoknál. A jogszabályi előírásoknak megfelelően stornó vagy módosító számla állítható ki, természetesen elektronikusan.

A számla befogadónak meg kell őrizni az e-számlát, vagy elég kinyomtatni?
Az elektronikus számlát elektronikus formában kell megőrizni mindkét félnek (számlakiállítónak és számlabefogadónak egyaránt). Az elektronikusan kiállított számla, csak elektronikus formában minősül eredeti számlának, kinyomtatva nem. A Számlaközpont díjmentes szolgáltatása, hogy ügyfeleink részére az e-számlákat a törvényben előírt ideig (8 év) digitálisan archiváljuk.

A könyvelésre való átadás hogyan történik elektronikus számla esetében?
A könyvelőnek is elektronikus formában javasolt az e-számlát átadni. Ez történhet e-mailben, vagy a www.szamlakozpont.hu portálon keresztül elektronikusan. Természetesen kinyomtatva is átadható.

Hogy lehet megállapítani a könyvelésben, hogy melyek a papíralapú számlák és melyek az e-számlák?
Az adott könyvelési rendszertől függ, hogyan kezeli ezt az információt, akár egy külön típus felvitelével, vagy például a számlához írt megjegyzéssel.