Magyar English

Gyakran Ismételt Kérdések

Számlabefogadóként jelent-e bármilyen költséget számomra a Számlaközpont elektronikus számlázási szolgáltatás használata?
A számlák megtekintése és archiválása semmilyen költséget nem jelent a számlabefogadók számára.

Az elektronikus számlázás bevezetésével a továbbiakban csak e-számla állítható ki a Vevő részére?
Nem, a Vevő részére továbbra is készíthet papír alapú számlát, az elektronikus számla egy opcionális lehetőség.

Az elektronikus számlázás szolgáltatás egy új számlázó program, ami a meglévőt helyettesíti?
A jelenleg alkalmazott számlázó programját teszi alkalmassá elektronikus számla kiállítására, vagy a Számlaközpont online számlázóját használja papír és elektronikus számla kiállítására is.

Kihez fordulhatok, ha kérdésem merül fel?
A számla tartalmával kapcsolatos kérdésekkel a számla kibocsátójához, egyéb kérdésekben a Számlaközpont Zrt. ügyfélszolgálata készséggel áll rendelkezésére az informacio@szamlakozpont.hu címen.

Hogyan értesülök róla, hogy új elektronikus számlám érkezett?
Új számlája beérkezése esetén a Számlaközpont Zrt. automatikus e-mail értesítést küld Önnek, amit a számla kibocsátója által megadott időközönként, újra elküld a számla átvételéig.

Az elektronikus számlánál hogyan bizonyítható a számla átvétele?
A vevő minden esetben a www.szamlakozpont.hu portálon keresztül tekinti meg a részére küldött e-számlát. A szállító bármikor ellenőrizheti, hogy az általa kiküldött e-számlákat az ügyfél mikor vette át. Ennek megfelelően nincs szükség az ajánlott, vagy tértivevényes küldési módra, mint a papír alapú számláknál.

Az elektronikus számla kinyomtatva elfogadható a hivatalos ügyek intézésekor?
Nem, az elektronikus számla kinyomtatva nem használható fel hivatalos ügyek intézésére. Ebben az esetben CD-n, Pendrive-on vagy egyéb adathordozón kell bemutatni a számlát.

Mi történik a számlámmal, ha a fizetési határidő lejártáig nem fizetem ki?
A Számlaközpont Zrt. rendszere tárolja számláját, amelyet mindaddig megtalál kifizetetlen számlái között, amíg ki nem egyenlíti, vagy a kibocsátója helyesbítő számlát nem küld. A Számlaközpont Zrt. a számlakibocsátó rendelkezései alapján elektronikus fizetési felszólítást is küldhet.

Milyen biztosíték van arra, hogy az elektronikus számlám utólag nem változtatható meg?
Az elektronikus számla sértetlenségét az elektronikus aláírás biztosítja.

Ki a felelős az e-számla tartalmáért?
Az e-számla tartalmáért kizárólag a számla kiállítója felel, hasonlóan a papír alapú számlához.

Ki láthatja az elektronikus számláimat?
Kizárólag az érvényes felhasználói név és jelszó birtokában lévő felhasználó tekintheti meg az elektronikus számlákat.

Mit kell tennem a korábban kiállított e-számlával, ha a számla tartalma vagy összege változott?
Az elektronikus számla esetében is ugyan úgy kell eljárni, mint ahogy a papíralapú bizonylatoknál. A jogszabályi előírásoknak megfelelően stornó vagy módosító számla állítható ki, természetesen elektronikusan.

A számla befogadónak meg kell őrizni az e-számlát, vagy elég kinyomtatni?
Az elektronikus számlát elektronikus formában kell megőrizni mindkét félnek (számlakiállítónak és számlabefogadónak egyaránt). Az elektronikusan kiállított számla, csak elektronikus formában minősül eredeti számlának, kinyomtatva nem. A Számlaközpont díjmentes szolgáltatása, hogy ügyfeleink részére az e-számlákat a törvényben előírt ideig (8 év) digitálisan archiváljuk.

A könyvelésre való átadás hogyan történik elektronikus számla esetében?
A könyvelőnek is elektronikus formában javasolt az e-számlát átadni. Ez történhet e-mailben, vagy a www.szamlakozpont.hu portálon keresztül elektronikusan. Természetesen kinyomtatva is átadható.

Hogy lehet megállapítani a könyvelésben, hogy melyek a papíralapú számlák és melyek az e-számlák?
Az adott könyvelési rendszertől függ, hogyan kezeli ezt az információt, akár egy külön típus felvitelével, vagy például a számlához írt megjegyzéssel.