Magyar English

Számla kibocsátás:

A Számlaközpont Zrt. a kibocsátó által küldött adatállományt átalakítja a 2007. évi CXXVII számú (ÁFA) törvény 175.§ (2) bekezdés a) pontja által szabályozott elektronikus számlává, és azt a számlán szereplő harmadik fél felé e-mailben továbbítja.

Az elektronikus számla tartalmaz egy a kibocsátó által kívánt számlaképet (PDF) és a NAV által előírt XML struktúrát, amely a számlakép PDF fájlhoz van csatolva. A Számlaközpont Zrt. az elektronikus számlákra és dokumentumokra minősített elektronikus aláírást illetve időbélyeget helyez el.

Számla kézbesítés:
Az elkészült elektronikus adatállomány (számla+mellékletek) a befogadó e-mail címére megküldött értesítőben található direkt link segítségével nyitható meg. A számla letöltését a Számlaközpont logolja, azaz a kibocsátó annak átvételéről hitelt érdemlő tájékoztatást kap. Ugyan ezen letöltési linkre kattintva a befogadó belegyezik a 2012.01.01-től módosult 2007. évi CXXVII. törvény (az általános forgalmi adóról) 175§-ban foglaltak szerinti elektronikus számla fogadásába a számla kiállítójától. Az illetéktelen hozzáférést ssl titkosítás és https kapcsolat biztosítja.

A számlákhoz küldött csatolmányok, igény szerint, lehetnek külön fájlban és a számlakép PDF belső csatolmányai is. Ez utóbbi esetben maguk a csatolmányok is elektronikusan aláírtak és időbélyegezettek lesznek. A rendszer vevőnként több vevői felhasználói fiókot és e-mail címet is képes kezelni.

Számla befogadás:

A befogadó minden esetben automatikus tájékoztató levelet kap az elektronikus számlázás megkezdése előtt, mely tartalmazza a felhasználónevét és jelszavát a Számlaközpont Zrt. által üzemeltetett online fiókjához. A befogadók részére a számlaadminisztrációs felület díjmentes, az azon keresztül elérhető összes funkciót ingyenesen használhatják, mint pl. keresési funkciók, tömörített letöltés, statisztikai modul, online bankkártyás fizetés (amennyiben kibocsátó aktiválta), vagy a könyvelői adatexport.