Magyar English

E-számlák tárolása

Hiteles tárolás:

A Számlaközpont Zrt. a Számviteli törvényben (Szt. 169. § (5) bekezdése) meghatározott kötelező számlamegőrzési ideig (tárgy + 8 évig) vállalja a bizonylatok és ahhoz kapcsolódó dokumentumok (szállítólevelek, teljesítésigazolások… stb.) megőrzését oly módon, hogy a vonatkozó előírásoknak (a digitális archiválás szabályairól szóló 1/2018.(VI.29) ITM rendelet) megfelelően biztosítja azok online módon való elérhetőségét, az adatok késedelem nélküli előállítását, folyamatos leolvashatóságát, illetve kizárja az utólagos módosítás lehetőségét.


Adatbiztonság:

A Számlaközpont Zrt. szervereit a legkorszerűbb hardveres és szoftveres megoldásokkal tesszük biztonságossá, ezek állapotát folyamatosan ellenőrizzük, frissítjük. A szervereinken található adatbázisok teljes mentését naponta végezzük, fizikailag különböző helyen lévő backup szerverekre. A szervereket a tűzfalban nem regisztrált IP címekről kizárólag HTTPS:// protokollon keresztül lehet elérni.